Tübitak ile iletişim, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden Talep Formları’ nın üst yazı ile Rektörlük Makamına gönderilmesi gerekmektedir.

  • E-imza Talep Formu doldurulmalıdır.
  • İdari görev verilen İdari ve Akademik Personel yazılmalıdır.
  • Gönderileri üst yazı ile yapınız.
  • Dosya adını biriminiz adı ile gönderiniz.
  • Tübitak BİLGEM’ den personelimize Başvuru Formu linkini içeren bir e-posta gelecektir. Başvuru Formunu okuyup imzalayan kullanıcı, formun orjinalini biriminin EBYS sorumlusu ile EBYS Koordinatörlüğüne iletiniz.