5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade etmektedir.

Güvenli Elektronik imza;

  • Elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurur,
  • Kişiseldir; imza sahibi olan kişiye özeldir; sahibi dışında kullanılamaz,
  • Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını sağlar,
  • İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlar.

Türk-Alman Üniversitesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi